Biokaasun hyödyntäminen Arlan logistiikassa laajenee
Vuorossa on ensimmäisen biokaasumaitoauton käyttöönotto

Biokaasun hyödyntäminen Arlan logistiikassa laajenee

Arla on ottanut Suomessa käyttöön ensimmäisen biokaasua polttoaineenaan hyödyntävän maitoauton. Tiloilta maitoa noutavan keräilyauton liikennöinnistä aiheutuu jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattuna vastaavaan dieselpolttoainetta käyttävään kuorma-autoon.

Marraskuussa liikennöintinsä aloittanut uusi maidonkeräilyautomme toimii nesteytetyllä biokaasulla eli LBG:llä, jota siihen tankataan Gasumin biokaasuasemilta. Yhdellä tankkauksella auto kulkee arviolta noin 700–800 kilometrin matkan.

– Valitsimme nesteytetyllä biokaasulla kulkevan auton, sillä se mahdollistaa enemmän toimintamatkaa kuin paineistetulla biokaasulla toimiva auto. Keräilyauto kiertää maaseudulla, jossa se joutuu kulkemaan pitkiä matkoja tankkauksien väillä, kertoo maidonhankinta- ja logistiikkapäällikkö Robert Sandström Arla Oy:stä.

Jatkossa biokaasulla kulkevan keräilyauton tankkaus voi olla nykyistä vaivattomampaa, sillä Arla on mukana kehitysprojektissa, jossa maitotiloilla syntyvistä biomassoista voidaan tuottaa nesteytettyä biokaasua. 

– Tavoite on, että biokaasun tankkauspisteitä voisi tulla aivan tilojen läheisyyteen, Robert mainitsee.

Keräilyauton kierros käynnistyy Sipoosta

Biokaasulla kulkevan keräilyauton kierros käynnistyy Sipoon meijeriltä, jonne tiloilta kerätty maito kierroksen lopuksi tuodaan. Autoon mahtuu kerralla reilu 40 000 litraa maitoa.

Kun keräilyauto saapuu tilan pihaan, kuljettaja tekee aluksi aistinvaraiset testit maidon laadusta haistellen ja maistellen, että kaikki on kunnossa. Tilatankista maito siirtyy letkua pitkin keräilyauton säiliöön noin 500 litran minuuttivauhtia. Tiloilta kerättävä maitomäärä vaihtelee sadoista tuhansiin litroihin. Keskimäärin yhdeltä tilalta saadaan kerralla 2500 litraa maitoa. Maitoauto vierailee tiloilla 2-3 päivän välein.

Biokaasuautot ovat osa Arlan ilmastotekoja

Uuden biokaasulla kulkevan maidonkeräilyauton lisäksi Arlalla on Suomessa käytössä neljä biokaasua hyödyntävää jakeluautoa, joilla tuotteitamme kuljetaan meijereistä tukkuihin ja vähittäiskauppoihin.

– Biokaasulla kulkeva logistiikka on osa meidän strategiaamme. Haluamme omalla esimerkillämme näyttää tietä ja edellytämme myös kumppaneiltamme uusiutuviin polttoaineisiin siirtymistä mahdollisuuksien mukaan, Robert toteaa.

Fossiilivapaaseen kuljetuskalustoon siirtyminen on yksi monista teoista, joilla Arla kulkee kohti ilmastotavoitteitaan. Tavoitteemme on vähentää oman logistiikan, tuotannon ja energiankäytön päästöjä 63 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 lähtötasosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tavoite heijastaa sitä, mitä uusimman tieteen mukaan tarvitaan ilmastonmuutoksen haitallisimpien vaikutusten ehkäisemiseksi. Arla on sitoutunut ja hyväksytty mukaan tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastotavoitteeseen.