Biokaasulla kulkevat autot mukana päästövähennystalkoissa

Biokaasulla kulkevat autot mukana päästövähennystalkoissa

Joulukuussa 2019 Arla otti käyttöönsä ensimmäisen pelkästään biokaasua polttoaineenaan hyödyntävän jakeluauton. Kesästä 2021 alkaen jo kaksi biokaasulla kulkevaa Arlan jakeluautoa on toimittanut tuotteita pääkaupunkiseudun asiakkaille.
Kun Arlan, One1:n ja Suomalainen Energiaosuuskunta SEOn yhteinen biokaasuinvestointi valmistuu, tavoitteena on, että Arlan maidonkuljetusautoon tankataan kurikkalaisella Tikan Maatilalla lannasta jalostettua nestemäistä biometaania samalla kun auto hakee tilalta luomumaitoa Arlan Yhden tilan maitoa varten.

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 %. Kaasuautolla on myös tavalliseen dieselkäyttöiseen kuorma-autoon verrattuna merkittävästi pienemmät lähipäästöt. Niillä tarkoitetaan pakokaasupäästöjä, jotka vaikuttavat muun muassa ilmanlaatuun.

– Biokaasulla kulkevissa jakeluautoissamme on myös lämmönsäätölaite eli tuotteiden sopivasta säilytyslämpötilasta huolehtiva kylmäkone, joka saa energiansa auton biokaasua hyödyntävästä moottorista. Autossa ei siis käytetä lainkaan ilmastoa kuormittavia, fossiilisia polttoaineita. Vastaavan dieselöljyä polttoaineenaan käyttävän jakeluauton hiilidioksidipäästöt ovat noin 26 600 kiloa vuodessa, kertoo vastuullisuuspäällikkö Pauliina Karvala Arlalta.

Arlan tavoite on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Suomessa haluamme saavuttaa tavoitteen konsernin tavoitetta aiemmin. Biokaasua polttoaineenaan hyödyntävät jakeluautot ovat yksi toimenpide matkalla kohti hiilineutraalia maitoketjua.

– Olemme saaneet hyviä käyttökokemuksia viokaasuautoista, ja tavoitteemme on lisätä niiden määrää tulevissa investoinneissa. Biokaasuautojen käyttöönottoa helpottaa myös se, että biokaasun jakeluverkosto on viime vuosina huomattavasti laajentunut, Pauliina Karvala toteaa.

Lähes kaikki suomalaiset osallistuvat biokaasun tuotantoon

Nykyisin Arlan jakeluautoihin tankataan biokaasua Gasumin tankkausasemilla. Tankillisella biokaasua kuorma-auto kulkee jopa 500 kilometriä. Energiayhtiö Gasum on Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja.

Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten kotitalouksien biojätteestä, päivittäistavarakauppojen ja ravintoloiden ruokahävikistä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta ja teollisuuden sivutuotteista. Biokaasun tuotannossa syntyvä jäännösliete on käyttökelpoinen kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää maataloudessa perinteisten lannoitteiden tilalla tai jalostaa teollisuudelle ravinnetuotteiksi.

– Lähes jokainen suomalainen osallistuu biokaasun tuottamiseen, kertoo liikenteen Senior Sales Manager Markku Suopanki Gasumilta. – Biokaasun tuotanto ja sen hyödyntäminen ovat kiertotaloutta parhaimmillaan.

Pian maitoautokin tankataan maitotilan biokaasulla

Kun Arlan, One1:n ja Suomalainen Energiaosuuskunta SEOn biokaasuinvestointi valmistuu, kurikkalaisella Tikan Maatilalla tuotetaan lannasta 600 000 diesellitraa vastaava määrä nestemäistä biokaasua vuosittain. Samalla maatilan hiilipäästöt alenevat vuodessa reilulla neljänneksellä. Investoinnin on määrä valmistua kesällä 2023.

Maatalouden ja energian tuotannon yhdistävä innovaatioekosysteemi vähentää paitsi tilan myös maidon keräilyn päästöjä. Kun Arlan maidonkeruuauto noutaa Kurikasta maidon kuljettaakseen sen Hämeenlinnan Osuusmeijerille, tankataan autoon samalla kertaa noin 500 kiloa biometaania, jolla ajaa yli 1000 kilometriä. Biokaasua hyödyntävän maidonkeruuauton CO2-päästöt ovat vuositasolla 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilista dieseliä käyttävän maitoauton.