Lehmien hyvinvointi

Lehmien hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi on meille vastuullisena elintarvikkeiden tuottajana tärkeä asia, ja kannustamme maidontuottajiamme heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. Tämä on perustehtävämme, koska ilman vastuullista toimintaa emme saa tuottaa maitoa. Kaikkien lypsylehmien vähimmäisolosuhteet, käsittely, lääkintä ja hoito määritellään lisäksi laissa, jonka noudattamista viranomaiset valvovat.

Maidontuottajiemme uudet navetat ovat pääsääntöisesti pihattoja. Toki parsinavettojakin löytyy vielä nykyään, mutta myös niissä lehmillä on hyvä olla, kunhan parret ovat tarpeeksi isoja ja lehmillä on tarpeeksi kuivaa ja puhdasta. Nykyään on yleistynyt myös lehmien talvijaloittelu, jota voidaan tehdä yhtä hyvin parsi- kuin pihattonavetoistakin.

Suuri osa maidontuottajista on sitoutunut hyvinvointitukeen säädöksineen, ja näin ollen lehmien olosuhteet on pidettävä lakitasoa paremmalla tolalla. Suomalaiset maidontuottajat ovat vastuuntuntoisia ammattilaisia, jotka ymmärtävät, että eläinten hyvinvointi kuvastuu maidon määrässä ja laadussa; toisin sanoen, hyvinvoiva nauta myös tuottaa omistajalleen paremmin. Lisäksi erittäin monelle karjanomistajalle lehmät ja elämä niiden ympärillä on myös rakas harrastus ammatin ja elannon lisäksi.

Maidontuottajamme ovat sitoutuneet Laatuohjelmaan

Kaikki meille maitoa tuottavat tilat ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädännön lisäksi Arla Suomi -yhteistyöryhmän Laatuohjelmaa. Sen avulla varmistamme, että tiloilta kerätty maito on laadukasta ja tiloilla huomioidaan lehmien hyvinvointi ja ympäristönäkökohdat. Lisäksi suurelle osalle maitotiloistamme on myönnetty Laatukyltti, joka kertoo siitä, että tila täyttää erityisen korkeat laatukriteerit.

Kaikesta huolimatta jokaiseen ammattikuntaan, niin maataloudessa kuin muuallakin, mahtuu valitettavia poikkeuksia, jotka eivät kykene toimimaan lakien puitteissa. Tämän vuoksi maassamme on valvontatoimia sekä laadun ja tuotannon seurantaa. Myös me valvomme maidontuotannon olosuhteita. Jos havaitsemme tiloilla oireita ongelmista tai tietoomme tulee laiminlyöntejä (esimerkiksi eläinsuojelurikkomuksia), velvollisuutemme on ilmoittaa niistä eteenpäin sekä tarvittaessa keskeyttää maidonhaku tilalta.