Laatukyltti kertoo erinomaisesta maitotilasta

Laatukyltti kertoo erinomaisesta maitotilasta

Pihatien varteen sijoitettu Arla Suomi -yhteistyöryhmän myöntämä Laatukyltti on merkki siitä, että tilalla niin omistajat kuin lehmät voivat hyvin ja että lehmät lypsävät erittäin korkealuokkaista maitoa. Yli 80 prosenttia vastaanottamastamme maidosta tulee Laatukyltti-tiloilta. Osuus kasvaa sitä mukaa, kun tilat kehittävät toimintaansa ja sitoutuvat Laatukyltin periaatteisiin.

Laatukyltin saaneet maitotilat noudattavat Suomessa vallitsevien säädösten ohella Arla Suomen Laatuohjelmaan periaatteita. Lisäksi ne ovat sitoutuneet erityisiin Laatukyltin periaatteisiin, joissa painotetaan laatutyötä sekä eläinten ja tilan yrittäjän hyvinvointia.


Laatukyltin pääperiaatteet

1. Laatutyö maitotilalla

 • Tilalla tuotetaan erittäin korkealaatuista E-luokan maitoa.
 • Jos laatu putoaa ykkösluokkaan, tuottaja ryhtyy heti toimenpiteisiin.
 • Tilaa hoidetaan vastuullisesti ja se on siisti.
 • Maidontuottaja ja meijeri ovat tehneet laatusopimuksen.
 • Tuottaja osallistuu meijerin tarjoamaan laatukoulutukseen.

2. Vasikoiden hyvinvointi

 • Vasikoista pidetään erityistä huolta.
 • Vastasyntyneelle vasikalle annetaan ternimaitokaudella oman emän maitoa, jos se on laadullisesti riittävän hyvää.
 • Vasikoita juotetaan tutilla tai imetetään.
 • Vasikoiden nupoutus ilman kivunlievitystä, rauhoitusta ja puudutusta on kielletty.

3. Lehmien liikkuminen, ruokinta ja hyvinvointi

 • Parsinavettojen lehmät saavat laiduntaa 90 päivänä huhtikuun alusta lokakuun lopulle.
 • Jos sääolot ovat hankalat tai lehmille vaaraksi, laiduntamisessa toimitaan harkinnan mukaan.
 • Laiduntamiskaudella lehmien reitit ulkona pidetään kulkukelpoisina.
 • Ruokinnassa ei käytetä soijaa sisältäviä rehuja.

4. Maitotilan yrittäjien hyvinvointi

 • Maidontuottaja on yrityksensä tärkein voimavara. Hänen terveydestään ja työhyvinvoinnistaan huolehtiminen on osana maatilan riskienhallintaa ja hän kuuluu joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon piiriin.

Näiden lisäksi Laatukyltti-tilat valitsevat joko nurmirehuvaltaisen ruokinnan tai eläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuoltosopimuksen sen mukaan, mikä on niille kaikkein sopivinta. Jotkut tilat ovat halunneet valita molemmat vaihtoehdot.