Klimavenlig dyrevelfærd
25 juli 2019

Klimavenlig dyrevelfærd

Højlund Agro – et familiedrevet landbrug

Højlund Agro, tæt på Esbjerg, er et familiedrevet landbrug, hvor far Laust og søn Peter Bendix i fællesskab driver gården på en bæredygtig måde ved at holde et vågent øje med dyrenes velfærd på en klimavenlig måde.

Topmoderne

Hos Peter og Laust har de 370 Jerseykøer. Malkeracen befinder sig i en topmoderne kostald og malkes af fem malkerobotter. Og i stalden overvåges dyrenes trivsel hver eneste dag. For moderne teknologi hjælper Peter og hans far med at skabe mere plads til dyrene, sørger for ventilering med masser af frisk luft og giver en beroligende lysjustering.

En teknologisk investering, der har tjent sig selv hjem flere gange gennem et resultat, der taler sit tydelige sprog; den årlige mælkeydelse pr. ko er steget fra 8.500 liter til 10.500 liter.

Tid til dyrevelfærd via teknologi

Hos Peter og Laust går dyrevelfærd, klimavenlighed og produktivitet hånd i hånd. På gården har familien Bendix sammen med de ansatte taget flere dyreetiske initiativer: Udover malkerobotter styres fodringen gennem automatiske monitors, der nøjagtigt doserer og timer fodringen tre gange dagligt.

”Teknologien gør, at vi kan koncentrere os om dyrenes trivsel og fokusere mere på pasningen og plejen af vores malkekøer. Og det gør en forskel”.

Peter og hans far er overbeviste om, at dét at følge en ko på tæt hold, gør det nemmere at passe og tilse hver enkelt ko, så de trives bedst muligt.

”Vi opdager selv de mindste udsving hos køerne, og vi gør noget ved det, før det bliver et problem”. Og som et resultat af den høje dyrevelfærd har Højlund Agro et lavt medicinforbrug.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/screen-shot-2019-07-25-at-13.46.15.png

Kulstof-vurdering gav ny viden

Arlas landmænd er klimabevidste, og Højlund Agro er en af 1000 Arlagårde, der anvender Kulstof-vurderingen fra Arla. Det er et bæredygtigt strategi-værktøj for mælkeproducenter med fokus på dyrevelfærd, klima og natur.

”Kulstof-vurderingen har udviklet os, givet os et overblik og et målbart sammenligningsgrundlag. Vi har fået en bæredygtig forståelse for, hvor vi gør det rigtig godt, og hvor vi kan forbedre os. Og så er det noget vi kan arbejde med i hverdagen. Så vi vil helt klart sige JA, når Arla om et par år opfordrer os til at være med til at følge op på vores bæredygtige kulstof-vurdering”.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/screen-shot-2019-07-25-at-13.46.25.png

Ned med CO2

Peter og Laust har altid været opmærksomme på at følge gårdens energiforbrug og iværksætte mulige energireduktioner. Eksempelvis bliver overskudsvarme fra luftkompressorer recirkuleret til opvarmning af personalefaciliteter og beboelse, og der benyttes LED lys i hele produktionsanlægget. Andre CO2-besparende indsatsområder er forsuring af gylle for at binde ammoniak til gyllen, samt delvis selvforsyning af foderforbruget.

”Ved at selvforsyne os med græs, majs og andre proteingode foderkilder sikrer vi en ressourcebesparende udnyttelse. Der er penge at spare, når vi selv producerer så meget som muligt af det foder, vi giver til køerne”.

Vil du vide mere om vores landmænd?

Vil du gerne vil vide mere om de mange ting, som vores landmænd gør for at fremme dyrevelfærd og bæredygtighed på gårdene? Så kan du klikke på linket nedenfor og læse vores Landmandsfortællinger.

SE OVERBLIK HER