Snackautomater til den lille sult

Snackautomater til den lille sult

FULD AF LETTE OG LÆKRE PRODUKTER

Hvorfor Breaktime?

Mange skoler oplever i forbindelse med de længere skoledage, at eleverne savner et sted at købe snacks og mellemmåltider, uden for kantinens og skolebodens faste åbningstider. Arla Breaktime er en automat fuld af lette og lækre Arla on-the-go produkter, som kan placeres i kantineområdet, på gangene hvor eleverne arbejder eller der hvor behovet for hurtige mellemmåltider på “skæve tidspunkter” nu er størst.

Hvorfor Breaktime?
PLADS TIL VALGFRIHED

Tilpas Breaktime til skolen

Skolens ledelse og bestyrelse kan selv sammensætte sortimentet, evt. vha. en af Arlas konsulenter, så det matcher fx. skolens sundhedspolitik. Derudover er der i automaten reserveret en hylde til salg af skolens egne varer som fx vand, sandwich eller frugt. Skolen kan frit vælge, hvor Breaktime automaten skal placeres – den kræver blot en stikkontakt og internetadgang.

Tilpas Breaktime til skolen
ET NEMT OVERBLIK

Breaktime automaten

Skolen får gratis levering og opsætning af Breaktime automaten, men står selv for indkøb, opfyldning samt andre udgifter i forbindelse med denne såsom strøm og service. Breaktime giver et nemt overblik over de produkter, der er tilgængelige og holder dem kolde og lækre.

Breaktime automaten
FLERE BETALINGSFORMER

Sådan betaler man

Der findes flere muligheder for betaling, når der købes produkter i automaten, og skolen vælger selv, hvilke betalingsform der passer bedst. Betalingen kan ske via møntindkast, med MobilPay eller Skolekort.

Sådan betaler man
Peter Ross Sørensen Adm. skoleleder på Strandskolen, Risskov

Peter Ross Sørensen Adm. skoleleder på Strandskolen, Risskov

"Nu kan både lærere og elever handle på skæve tidspunkter – og på sigt skal vi udnytte automatens store læringspotentiale og give eleverne medansvar for driften. Det var utroligt nemt at komme i gang, da konceptet var gennemprøvet, og rådgivningen fra Arlas side var i top. Vi er blevet båret igennem hele processen – både strategisk og taktisk med hensyn til placering og sortiment."

Klaus Juul Sørensen Adm. leder, Holme Skole

Klaus Juul Sørensen Adm. leder, Holme Skole

"Der var stor tilfredshed hele vejen rundt, da vi fik en Breaktime-automat installeret. Både fra elevernes og fra skolebestyrelsens side. Børnene har lige nu mulighed for at betale kontant, men vil snart også kunne bruge anden betalingsform. De ser frem til den frihed, der ligger i at kunne købe snacks uden for kantinens åbningstider uden at have penge på lommen."

RÅDGIVNING FRA START

Konsulentbesøg

Efter aftale besøger en Arla konsulent jeres skole til en snak om behov, sortiment, placering og lign. En god rådgivning lige fra starten er vigtig, så vi sammen kan få sammensat den rigtige løsning til lige netop jeres skole. Al overskud fra salget går naturligvis til skolen - og ved eventuelt at lade de ældste klasser varetage opgaver som opfyldning og lign., kan de tjene penge til skoleudflugter mm.

Konsulentbesøg
SERVICE OG TEKNISK SUPPORT

Opstilling og service

Efterfølgende sørger Arla for gratis levering og opsætning af Breaktime-automaten. Firmaet Bentax leverer automaten og står til rådighed for service og teknisk support. Skolen står selv indkøb og opfyldning samt udgifter i forbindelse med dette. Som skole betaler I også selv for strøm og service.

Opstilling og service
STOR FRIHED

Valgfrihed

I vælger selv sortimentet, så det matcher jeres behov og en eventuel sundhedspolitik. Derudover er der reserveret en hylde til egne produkter som f.eks. sandwich, vand eller frugt. Skolen kan selv fastsætte salgspriserne.

Valgfrihed
GOD ENERGI HELE DAGEN

Sådan virker en Arla Breaktime Automat

Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?

Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?

Hvis du er interesseret i at høre mere om Arla Breaktime kontakt:

Lars Due Hansen

Tlf: 7643 4436

Email: lrhae@arlafoods.com

Skriv E-mail