Meddelelse om databeskyttelse

Meddelelse om databeskyttelse

Arla Foods beskytter dine personoplysninger. Denne tekst beskriver, hvordan Arla Foods som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores ydelser og brugen af vores webside www.arlapro.com. Den dataansvarlige er være Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 1. Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Udsendelse af nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig vore nyhedsbreve, registrerer vi de afgivne personoplysninger (navn, e-mailadresse) med henblik på at kunne sende dig relevante og målrettede markedsføringsmeddelelser.

Behandlingen sker på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, a) i GDPR). Husk, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

 • Direct2Chef (restauranter)

Vi behandler personoplysninger om ansatte i og ejere af de restauranter og andre professionelle kunder, som vi handler med direkte eller indirekte gennem distributører i forbindelse med salg og markedsføring af vores varer og ydelser, til markedsførings- og analyseformål. Vi behandler de personoplysninger, som vi modtager, i forbindelse med ordrer og leverancer og til vurdering af det potentielle behov for Arlas varer og ydelser.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra kunder eller tredjemænd, herunder via sociale medier.

Vi deler kontaktoplysninger på ansatte i og ejere af restauranter og andre professionelle kunder med vores koncernselskaber. De relevante selskaber i Arla-koncernen er: Arla Foods amba, Jörd International A/S, Cocio Chokolademælk A/S, Arla Foods Trading A/S.

Grundlaget for denne brug og videregivelse er vores legitime interesse i at markedsføre vore produkter og brands (artikel, 6, stk. 1, f) i GDPR).

Hvad angår direkte markedsføring over for restauranter og andre professionelle kunder henvises til afsnittet ovenfor om udsendelse af nyhedsbreve.

 • Din deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i konkurrencer, som afholdes af Arla, behandler vi de afgivne personoplysninger (navn, e-mailadresse, input til konkurrencen, herunder svar på spørgsmål mv.) til at afvikle konkurrencen samt til at finde og kontakte vinderen (artikel 6, stk. 1, b) i GDPR).

Afhængig af, hvilken konkurrence og præmie, der er tale om, kan vi dele dit navn, dine kontaktoplysninger og oplysninger om præmien med det firma, der leverer eller transporterer præmien (artikel 6, stk. 1, b) i GDPR).

Hvis det er et lovkrav, deler vi tillige oplysninger om dit navn og om præmien med skattemyndighederne (artikel 6, stk. 1 c) i GDPR).

 • Besvarelse af henvendelser modtaget på ArlaPro.com eller andre steder (e-mail, sociale medier mv.) - kundeservice

Hvis du kontakter os, registrerer vi de afgivne personoplysninger (f.eks. navn, virksomhed, titel, e-mailadresse, formålet med henvendelsen mv.). Vores kundeserviceteam har adgang til disse oplysninger for at sikre, at vi kan hjælpe dig på den bedst mulige måde (artikel 6, stk. 1, f) i GDPR).

 • Re-targeting

Vi bruger cookies til at målrette vores markedsføring over for dig og til at sende dig relevant indhold på vores webside og på tredjemands websider (re-targeting). Grundlaget herfor er dit samtykke til cookies, og grundlaget for den efterfølgende brug af cookie-dataene til markedsføringsformål er vores legitime interesse i at brande vores produkter og vores virksomhed.

Læs mere om vores brug af cookies her.

Vi bruger også værktøjer på de sociale medier til at brande vores produkter (f.eks. Facebook, Instagram Custom Audience, Lookalike, LinkedIn Matched Audiences og YouTube Audience). Til det formål kan vi videregive hash-krypterede e-mailadresser, som vi har indhentet fra dig  (f.eks. i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller køb på vores webshop), til de sociale medier, så de kan vise dig sponseret indhold i dit feed. Grundlaget for denne videregivelse er vores legitime interesser i at markedsføre vores produkter (artikel 6, stk. 1, f) i GDPR).

 • Arrangementer og workshops

Hvis du tilmelder dig arrangementer eller workshops, som afholdes af Arla, registrerer vi de afgivne personoplysninger (herunder navn, e-mailadresse, navn på arrangement, dato for afholdelse) til administrative formål og for at kunne bekræfte din tilmelding og kontakte dig i tilfælde af ændringer eller aflysninger mv. (artikel 6, stk. 1, b) i GDPR).

 • Forbedring af vores webside

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse som bruger af vores webside, til at sikre websidens funktionalitet, til at spore trafikken på websiden og til at optimere indholdet på siderne. Grundlaget herfor er dit samtykke til cookies, og grundlaget for den efterfølgende brug af cookie-dataene til markedsføringsformål er vores legitime interesse i at forbedre vores webside.

Læs mere om vores brug af cookies her.

 • Interaktion med ArlaPro på sociale medier

Hvis du følger os eller interagerer med os på de sociale medier, f.eks. Facebook, Instagram mv., vil alle oplysninger, som du afgiver, være omfattet både af denne meddelelse og af den databeskyttelsesmeddelelse, der gælder for det pågældende sociale medie. Du opfordres til at læse de sociale mediers databeskyttelsesmeddelelser.

 • B2B-partnere (leverandører, kunder, samarbejdspartnere)

Som led i dit samarbejde med Arla behandler vi de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med ordrer og leverancer (navn, kontaktoplysninger, titel, firmanavn mv.), med henblik på at kontrollere betalingen og ydelserne. Vi brugere endvidere oplysningerne til at pleje relationen til den virksomhed, som du repræsenterer, og til at administrere de aktiviteter, som du beskæftiger dig med.

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at opbevare dine oplysninger med henblik på at opfylde aftaler med og udbygge forretningsforholdet til den virksomhed, som du repræsenterer (artikel 6, stk. 1, f) i GDPR).

Oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, når du søger job i Arla Foods-koncernen, findes her

 1. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Herudover giver vi vores samarbejdspartnere adgang til personoplysninger, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af os. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Arlas instrukser for opbevaring og behandling af personoplysninger.

Nogle databehandlere og underdatabehandlere er beliggende i lande uden for EU. Overførsel af personoplysningerne til disse sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 1. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål og for at overholde vores retlige forpligtelser, herunder bogføringsreglerne i de lande, hvor vi opererer.

 1. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger til varetagelse af vores legitime interesser eller bruger disse til direkte markedsføring, kan du gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine personoplysninger.

Du kan endvidere bede os om at berigtige dine personoplysninger eller begrænse behandlingen af disse.

Du kan anmode om at modtage de af dig afgivne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af oplysningerne sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine personoplysninger efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden, Datatilsynet.

 1. Indsigelse

Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, f) i GDPR) eller sker med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering.

 1. Sådan gør du brug af dine rettigheder

Som beskrevet i pkt. 4 og 5 ovenfor har du visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, bedes du kontakte os ved brug af den online-formular, der findes her.

 1. Ændring af meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

 

Version 1, oktober 2021