Innovationsgård i Grønbjerg skal accelerere den grønne omstilling
31 august 2023

Innovationsgård i Grønbjerg skal accelerere den grønne omstilling

Arla har netop åbnet den første danske innovationsgård, der skal sætte tempo på udvikling og demonstration af nye løsninger inden for dyrevelfærd, biodiversitet og CO2-reduktion i landbruget. Gårdens første projekter har fokus på sektorens største kilde til CO2: køernes metan-udledning.

Der bliver opsat ‘sniffere’ ved malkerobotten, der måler køernes individuelle produktion af metan. Halsbånd, der overvåger køernes sundhed døgnet rundt. Og en flytbar foderstation, som sammenligner udledningen af klimagasser fra køer i stald med køer på græs.

I den vestjyske by Grønbjerg nær Holstebro driver Torben Sønderby et økologisk landbrug med 240 sortbrogede Holstein-køer. Han har i en årrække leveret 2,4 mio. kg mælk til Arla hvert år, men det er ikke længere et normalt landbrug, Sønderby driver. Gården er netop blevet omdannet til Arlas første danske innovationsgård og bliver dermed et nyt samlingspunkt for landbrugsforskning.

På innovationsgården skal forskere fra bl.a. Aarhus Universitet teste og demonstrere nye metoder og teknologier og omsætte dem til praksis. Gården er desuden indrettet til at kunne tage imod leverandører, samarbejdspartnere og forskere fra ind- og udland, som kan tage del i, eller blive inspireret af, arbejdet.

“Med den nye innovationsgård kan vi omsætte forskning og samarbejde til praksis, der kan skaleres og indføres på gårde både inden og uden for landets grænser. Det er helt afgørende for den innovationskraft, der skal sikre, at vi forbliver relevante og konkurrencedygtige i fremtiden,” siger Hanne Søndergaard, EVP og koncerndirektør for landbrug og bæredygtighed i Arla.

Fakta om Arlas første danske innovationsgård

 • Udover Arlas danske innovationsgård har Arla to innovationsgårde lokaliseret i Storbritannien og Sverige, og en fjerde er på vej i Tyskland.
 • Innovationsgårdene er et led i Arlas mål om at reducere sin CO2e-udledning med 30 procent i 2030 og være helt klimaneutral i 2050.
 • Mere konkret er Arlas klimamål for scope 1-2 63 procent mindre udledning af drivhusgasser inden 2030 sammenlignet med 2015.
 • Målet for scope 3 er 30 procent mindre udledning af drivhusgasser inden 2030 sammenlignet med 2015.
 • Torben Sønderby driver gården Klink i Grønbjerg nær Holstebro, som er omdannet til Arlas første danske innovationsgård. Innovationsgården åbnede den 21. april 2023.
 • Gården har i dag 240 sortbrogede Holsteinkøer, er 80 procent selvforsynende med foder, og han producerer strøm svarende til 130 procent af gårdens forbrug gennem et 2.500 kvm stort solpanel.

De fem fokusområder

Arla har opsat fem fokusområder for, hvor der skal hentes den største klimagevinst både nu og i fremtiden på alle Arlas gårde.

Disse danner også ramme om forskningen på innovationsgårdene:

 1. Fodereffektivitet
 2. Brug af færre proteiner
 3. Fokus på sundere køer med længere levetid
 4. Reduktion af kvælstofoverskud fra foderproduktion og mere effektiv brug af gylle
 5. Bedre brug af arealer, der skal sikre et større høstudbytte og højere foderkvalitet.

Cows - Sweden (1)

Nye teknologier inden for metan-reduktion er forskernes primære fokus

På innovationsgården i Grønbjerg skal der forskes i nye teknologier inden for dyrevelfærd, biodiversitet og klima generelt. I første omgang vil forskningen primært omhandle klima – mere specifikt reduktion af køernes metan-udledning.

Blandt gårdens første innovative forskningsprojekter er ‘Project Onimit’, som blandt andre Aarhus Universitet og Viking Genetics står bag. Med såkaldte ‘sniffere’ bag fodertruget i malkerobotterne kan forskerne måle køernes individuelle metan-udledning og bruge de unikke data i avlsarbejdet til at fokusere på de køer, der udleder mindst CO2.

“Metan fra kvæg udgør i dag den primære kilde til CO2e-udledning på gårdniveau. Så der er et kæmpe potentiale i at udvikle og dele nye teknologier og metoder, som gør os i stand til at reducere køernes metan-udledning,” siger Hanne Søndergaard.

”Jeg tror på, at forskning er afgørende for den grønne omstilling inden for landbruget, og jeg har altid været meget interesseret i at følge og investere i nye teknologier”

Torben Sønderby

Gården Klink er Arlas første økologiske innovationsgård

Det er ikke tilfældigt, at det er lige præcis Torben Sønderbys landbrug, der er udvalgt som Arlas første danske innovationsgård. Torben Sønderby har bl.a. installeret 2.500 kvm solceller, som producerer strøm svarende til 130 procent af gårdens forbrug. Og så er gården 80 procent selvforsynende med foder.

Derudover er Torben Sønderbys landbrug økologisk, hvilket gør Klinktil Arlas første økologiske innovationsgård.

Det giver mulighed for en anden type forskning end på Arlas øvrige innovationsgårde i Sverige, Tyskland og Storbritannien.

Det glæder Torben Sønderby, at han kan bidrage til at styrke fremtidens økologiske landbrug og dele viden og erfaringer med alle Arlas landmænd på tværs af kategorier og markeder.

“Jeg tror på, at forskning er afgørende for den grønne omstilling inden for landbruget, og jeg har altid været meget interesseret i at følge og investere i nye teknologier. Derfor er det fantastisk,at jeg kan bidrage til innovation på den her måde og komme helt tæt på udviklingen,” siger Torben Sønderby og fortsætter:

“Der er så meget viden og så mange gode aktiviteter i gang i landbruget, og det er vigtigt, at vi videndeler og kommunikerer alt det arbejde, vi gør for at finde løsninger inden for bl.a. biodiversitet. Det kan vi med innovationsgården.”

Vil du vide mere om vores landmænd?

Vil du gerne vil vide mere om de mange ting, som vores landmænd gør for at fremme dyrevelfærd og bæredygtighed på gårdene? Så kan du klikke på linket nedenfor og læse vores Landmandsfortællinger.

SE OVERBLIK HER