Mejerifortællinger
14 marts 2019

Mejerifortællinger

Hobro Mejeri beskæftiger 400 og er en stor spiller lokalt. Men det er samtidig de små ting, der tæller for det voksende mejeri, der har vundet priser for bedste arbejdsmiljø, flotteste arkitektur og sit miljøhensyn.

På Hobro Mejeri betyder lokalsamfundet alt

Du kan køre ned til den lokale campingplads. Eller du kan dreje af ind til byens største virksomhed. Hobro Mejeri ligger side om side med villaveje, campingplads og smuk natur. Derfor gør mejeriet ikke meget uden at tage naboerne med på råd.

”For os handler det at være en god virksomhed om at have et nært forhold til lokalmiljøet og til vores naboer. Vi er tit oppe at tale med campingpladsen om, hvad vi kan gøre bedre. Der er ikke særlig meget, vi gør her på mejeriet, uden at tænke vores naboer med i det”, siger Anne Sofie Kiilerich Aamann, der er senior production manager ved Arlas mejeri i Hobro.

Et samlingspunkt

Mejeriet har ligget i Hobro siden 1966 og har været en væsentlig arbejdsplads for byen i alle årene. Med tiden er den endda blevet den største med sine 400 medarbejdere. Men det startede langt mindre med 7.000 kvadratmeter frem til 2002, hvor virksomheden voksede til 17.000 kvadratmeter og blev både mejeri og distributionscenter for andre Arla-produkter end mejeriets mælk, yoghurt og skyr. Faktisk er der kun 50-60 medarbejdere i selve mejeridelen i Hobro, hvilket gør det til et mindre mejeri.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/arla-hobro-301007-0419.jpg

”Har man først arbejdet her i tre års tid, så bliver man her”

Anne Sofie Kiilerich Aamann

Mange unge

Tilknytningen mellem Hobro Mejeri som arbejdsplads og lokalsamfundet er stærk. Mange medarbejdere har arbejdet på mejeriet i en menneskealder. Faktisk er det sådan, at: ”Har man først arbejdet her i tre års tid, så bliver man her”, siger Anne Sofie Kiilerich Aamann.

Hobro Mejeri har også et godt tag i lokalområdets unge. Mange arbejder på mejeriet i deres såkaldte fjumreår og hænger ved.

”Vi har rigtig mange lokale unge, der arbejder her i deres sommerferier og som afløsere senere hen, når de studerer. Det betyder meget for os at have godt fat i de lokale unge”, siger production manageren.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/arla-hobro-301007-0221.jpg

Mere end klima

At der er arbejdsglæde bekræftes af, at mejeriet i 2015 blev kåret som Årets Virksomhed af DI og LO. Blandt andet efter en ambitiøs indsats med at oppe arbejdsglæden ved indførslen af 10 leveregler, som at hjælpe kollegaer uopfordret og huske at rose hinanden. Derudover har mejeriet vundet en lokal miljøpris for at begrænse udledning af spildevand samt Mariager Fjords forskønnelsespris for mejeriets facade, der går godt i spænd med natur og omgivelser.

”For os er bæredygtighed mere end CO2. Det er også at tage hensyn til naboer, medarbejdere og lokalmiljø. Vi kan som stor virksomhed ikke tillade os andet. Det spiller en stor rolle for os”, siger Anne Sofie Kiilerich Aamann om mejeriet, der også bidrager til lokalsamfundet ved at tage imod lokale skoleklasser på rundvisning.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/nrviummejeri.jpg

Bæredygtighed på Nr. Vium Mejeri

Lidt sydvest for Herning ligger det over hundrede år gamle andelsmejeri Nr. Vium. Her produceres 44.000 tons ost om året – af høj kvalitet. På mejeriet går godt håndværk, smag og bæredygtige indsatser op i en højere enhed. Senest har mejeriet eksempelvis vundet ærespræmie for en smagskrydret Havarti. Mejeriet modtager biogas fra lokale landmænd for at begrænse CO2-udslippet mod 2030, og det er blot én af mange indsatser, de gør for at passe godt på klimaet.

Gule oste med grøn profil

På mejeriet i Nr. Vium er de verdensmestre i osteproduktion. Det er blandt andet her gule oste som Esrom, Havarti, Gammel Knas og Castello®Aged Havarti produceres, pakkes og køres ud til osteelskere i Danmark og hele verden. De bæredygtige indsatser centreres omkring produktion, transport, energi og fremtid. Fokus er på grøn transport gennem chauffør-uddannelser i miljørigtig kørsel med drejbare aksler. I

produktionen er der fokus på at mindske vandspild, og et lokalt landmandssamarbejde sørger for levering af CO2-rigtig biogas, ligesom overskuddet af el sælges til det lokale energinet. På mejeriet er klimavenlige mål blevet en naturlig del af hverdagen.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/arla-u8a0988-bache.jpg

Mere bæredygtighed

”Vores mål er hele tiden at gøre det godt for klimaet, det er vigtigt for os at indtænke bæredygtighed i alle mejeriets processer. Vi er et lokalt mejeri, og er derfor også lokalt forankret her i Nr. Vium”, fortæller Teamleder Jørgen Peter Hansen.

”To gange årligt afholdes der lokaludstillinger, hvor mejeriernes produkter bliver bedømt og udstillet, hvorefter alle besøgende kan få en smagsoplevelse og se vores håndværk.

Til gavn for lokalområdet og en grøn fremtid

Mejeriet byder også på et traktement med lokale råvarer. For vi ved, vi er gensidigt afhængige af lokalområdets arbejdskraft i produktionen, men også når det gælder samarbejde og sammenhængskraft med lokale landmænd, lokale håndværkere og lokale unge, der kan motiveres og rekrutteres til en uddannelse inden for mejeri. Derfor værner vi om hinanden til gavn for lokalområdet og til gavn for en mere grøn og bæredygtig fremtid”.

Se alle mejerifortællinger

Vi har samlet en oversigt over alle mejerifortællinger.

GÅ TIL OVERSIGT