Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestää Arla Oy, PL 34, 01151 Söderkulla (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2.1. Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

2.2. Arvontaan osallistuminen
Osallistumisaika 5.–26.9.2023. Arvonta suoritetaan 5.10.2023.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake Arla Pro verkkosivustolla (www.arlapro.com/fi/ooni-arvonta). Osallistumislomakkeelle tulee täyttää arvontaan osallistuvan henkilön nimi, yritys sekä yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero). Arvontaan voi osallistua vain kerran. 

3. Palkinnot
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi täyssähköinen Ooni Volt -pizzauuni sisä- ja ulkokäyttöön. Palkinnon arvon on 899 €.

4. Voittajien valinta ja julkistus
Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan. Palkinto toimitetaan voittajalle hänen kanssaan yhdessä sovittavalla tavalla. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi eikä siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

4.1. Sähköinen arvontalomake
Voittaja arvotaan satunnaisesti osallistumislomakkeen täyttäneiden kesken. Olemme voittajaan yhteydessä suoraan osallistumislomakkeelle annettuun sähköpostiin ja/tai puhelinnumeroon. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. Palkinto toimitetaan voittajalle hänen Suomessa sijaitsevaan osoitteeseensa. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

5. Rekisteritiedot
Järjestäjä käsittelee osallistujien antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tiedot poistetaan, kun palkinnot on toimitettu. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

6. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

7. Median ja teknisen toteuttajan vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin arvonnan suorittaman teknisen palveluntarjoaja tai median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan median tai teknisen palveluntarjoajan kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön, ei arvontalomakkeen palvelun tarjoajan tai vastaavan median.

8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. 

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Arvontaan tai sen sääntöihin liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä Järjestäjään outi.grohn@arlafoods.com.