Olemme hiilineutraali meijeri vuonna 2050
02 elokuuta 2019

Olemme hiilineutraali meijeri vuonna 2050

Arla Foods -konserni kulkee jatkuvasti kohti kestävämpää maidontuotantoa: olemme asettaneet tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla maitokiloa kohti vuoteen 2030 mennessä sekä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä

Tavoite on asetettu kaikille Arla Foodsin markkina-alueille, joissa yhtiöllä on meijereitä. Myös Arla Suomi on sitoutunut tekemään työtä sen eteen, että hiilineutraali maitoketju toteutuu viimeistään vuonna 2050. Toimenpiteet kattavat maidon koko arvoketjun lehmästä kuluttajaan.

Toimenpiteitä tehdään koko ajan
Suomessa Arla on avannut maidon koko arvoketjun ja tunnistanut sen osa-alueet, joilla on ilmastovaikutusta. Myös konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Olemme tuoneet markkinoille pakkausinnovaatioita, jotka pienentävät ilmastovaikutusta. Tänä vuonna otimme käyttöön Suomen ensimmäiset kokonaan puuperäiset harjakattoiset tölkit ja kartongista valmistetut jogurttipikarit. Määrätietoisen työn ansiosta olemme myös onnistuneet vähentämään hävikkiä kolmanneksella vuonna 2018.

– Suurin osa maitotuotteiden arvoketjun kokonaispäästöistä tulee kuitenkin tiloilta. Tämän vuoksi jatkossa panostamme erityisesti yhteistyöhön maidontuottajien kanssa. Olemme aloittaneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän pilottihankkeen kahdella tilalla, jotka ovat Kiteellä sijaitseva MaitoSuoni Oy sekä Kurikassa toimiva Tikan luomutila, Arla Suomen toimitusjohtaja Kai Gyllström kertoo.

Päästölaskennasta päästövähennyksiin
Pilotissa tilojen toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt lasketaan lähteittäin. Laskenta kattaa laidunnuksen, lannoituksen, rehun tuotannon, lehmien aineenvaihdunnan, lannan käsittelyn, energiankulutuksen ja kuljetukset. Laskenta tehdään Envitecpolis Oy:n Cool Farm Tool -työkalulla, joka on laajasti myös kansainvälisessä käytössä.

–  Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin, myös meihin maitotilallisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että keinoja ilmastovaikutusten vähentämiseksi pohditaan yhdessä ja että meidän tilamme on mukana Arlan pilottihankkeessa. Kun tulokset ovat selvillä, pääsemme tarkastelemaan hiilidioksidipäästöjen määrään vaikuttavia toimenpiteitä, MaitoSuoni Oy:n yrittäjä Ari Hänninen toteaa.

Pilotin tulokset valmistuvat kevään aikana. Siitä kertyvällä tiedolla vahvistetaan Arla Suomi -yhteistyöryhmän 530 maidontuottajan osaamista ja mahdollistetaan hiilidioksidipäästöjä vähentävien toimenpiteiden kehittäminen maitotiloilla.