18 september 2023

Bæredygtighed på menuen

I Kolding Kommunes plejehjemskøkkener udarbejdede man allerede i 2010 madspildsundersøgelser, fordi det var vigtigt for driften – både i et økonomisk og et miljømæssigt perspektiv. Det fokus har man holdt lige siden.

Kolding Kommune lever kantinedrift og klimabevidsthed i skøn forening. Det er i hvert fald bestræbelsen, hvis man spørger Susanne Nygaard Jensen, der er cheføkonoma i Kolding Kommune og ansvarlig for køkkenerne i kommunens plejehjem og åbne cafeterier på seniorområdet:

“Vi er ret optagede af at gøre det så godt som muligt, når det kommer til klimabevidsthed og grøn omstilling. Vi fik tidligt lavet elfrås-målinger ved hjælp af bimålere i vores køkkener. Mange af køkkenerne ligger i plejehjem, og det er som udgangspunkt ikke muligt at blive klog på elforbruget i køkkenerne alene. Men med bimålere kan man altså måle isoleret på forbruget i køkkenerne. Det viste sig eksempelvis, at vi havde ventilationsanlæg kørende 24/7 i nogle af vores åbne cafeterier – selvom der kun var folk og personale fra 7 til 15. Det er jo tosset og heldigvis til at lave om på,” siger Susanne Nygaard Jensen.

Inline image syntax
Susanne Nygaard Jensen - Cheføkonoma i Kolding Kommune og ansvarlig for køkkenerne i kommunens plejehjem og åbne cafeterier på seniorområdet

Siden 2021 har Kolding Kommune været en del af FUSILLI, der er et fireårigt forskningsprojekt finansieret af EU under FOOD2030-programmet. Målet med FOOD2030 er at skabe langvarige løsninger, der kan bidrage til at opbygge et bæredygtigt fødevaresystem.

Projektet omfatter både kommunens borgere, erhvervsliv og institutioner, og for Susanne Nygaard Jensen og de køkkener, hun har ansvaret for, betød det bl.a., at der skulle indføres bønner og linser i de ellers kødrige køkkener på seniorområdet.

Lysten og modet var der, men personalet var udfordret på, hvordan de skulle sikre den rigtige ernæring til en målgruppe, der ikke nødvendigvis kan tygge sig igennem den samme mad som mange andre.

“Derfor valgte vi at give al vores personale på køkkenområdet et kompetencegivende efteruddannelseskursus i bæredygtighed – både med fokus på det praktisk faglige i køkkenet og teorierne bag. Og vi er blevet klogere. Men samtidig er vi opmærksomme på, at vi ikke bare kan tage kødet fra vores brugere. Men uden at nogen opdager det, kan vi erstatte halvdelen af en fars med hvide bønner – og komme bønner og linser i kager og små, sunde hapsere,” lyder det fra Susanne Nygaard Jensen.

Og så lærte de én ting mere. For hvordan sparer man på den meget populære saft i kantinerne og køkkenerne på seniorområdet? Ved at servere i røde glas. På den måde snyder man nemlig hjernen til at tro, at indholdet er sødt, og dermed kan man putte mindre saft i saftevandet.