Milieuvriendelijk gebruik van mest
13 augustus 2021

Milieuvriendelijk gebruik van mest

Bij Arla Pro zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Een van de dingen die we onderzoeken is het gebruik van biobrandstof gemaakt van koeienmest in onze vrachtwagens.

Onze koeien leveren niet alleen de beste melk ter wereld, ze zorgen natuurlijk ook voor een flinke hoeveelheid mest. In plaats van de mest weg te spoelen, zijn we begonnen deze te verzamelen en naar anaerobe vergistingsinstallaties te vervoeren, waar de mest wordt omgezet in bruikbare brandstof voor zuivelvrachtwagens. Het proces zal ook nutriëntenrijke meststof opleveren die Arla-boeren weer op de boerderijen kunnen gebruiken, waardoor het een volledig gesloten kringloop wordt, iets wat nog niet eerder is gedaan.

Veelbelovende resultaten

Het project, dat wordt uitgevoerd met vooraanstaande deskundigen op dit gebied, is nog op proefbasis, maar de resultaten uit Engeland, Denemarken en Zweden zijn veelbelovend. In de toekomst hopen we het project uit te breiden naar al onze markten, zodat we het kunnen doorvoeren als een best practice voor het beheer van drijfmest. Als het een succes wordt, zal het een duidelijke basis leggen voor de manier waarop de zuivelsector haar krachten met de overheid en andere partners kan bundelen om de impact op het milieu te verminderen.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-nl/truck-cropped.jpg

Inspirerende nieuwe werkwijzen

Het doel van het biobrandstofproject is dan ook andere melkveehouders te inspireren om duurzamere methoden voor drijfmestbeheer zoals deze te verkennen. Door mest op deze manier te gebruiken, kunnen boeren de hoeveelheid methaan en ammoniak verminderen die vrijkomt in de atmosfeer door mest die in de buitenlucht ligt.

Het gebruik van mest van onze boerderijen helpt ons de hoeveelheid afval te verlagen en minder afhankelijk te zijn van luchtvervuilende fossiele brandstoffen, dus we zien nu al duidelijke voordelen. Met de hulp van onze partners en leveranciers hebben we een volledig gesloten kringloop gecreëerd die, op grotere schaal, revolutionair zou kunnen zijn in het aanwakkeren van een groenere toekomst.

Graham Wilkinson, Landbouwdirecteur, Arla