Privacyverklaring

Privacyverklaring

Arla Foods respecteert uw gegevens privacy. Deze informatietekst beschrijft hoe Arla Foods, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens over u verzamelt en ver-werkt in verband met onze diensten en het gebruik van onze website op www.arlapro.com/nl.

Arla Foods is de verzamelnaam voor de bedrijven die behoren tot de Arla Foods Group. Voor elk van de onderstaande gegevensverwerkingsactiviteiten is het Arla Foods-bedrijf geïdentificeerd dat de gegevensbeheerder is met betrekking tot de betreffende activiteit. De gegevensbeheerder kan Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby of Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk zijn.

Lees de verklaring aandachtig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens ver-werken, gebruiken en openbaar maken.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de genoemde rechtsgronden:

 • Verzenden van nieuwsbrieven
  De gegevensbeheerder voor deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, registreren wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (naam, e-mailadres) om u relevante en gerichte marketingberichten te sturen.

  De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (AVG artikel 6(1)(a). Houd er rekening mee dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken als u onze nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen.

 • De gegevensbeheerder voor deze activiteit is Arla Foods amba. We verwerken persoonlijke informatie over de werknemers en eigenaren van restaurants en soortgelijke professionele klanten met wie we direct of indirect communiceren via distributeurs in verband met de verkoop en marketing van onze goederen en diensten voor gebruik in marketing en analyse. We verwerken de persoonlijke informatie die we ontvangen in verband met bestellingen, leveringen en beoordelingen van de mogelijke behoeften aan de goederen en diensten die door Arla worden verkocht.

  We verzamelen deze informatie rechtstreeks van klanten of van derden, onder meer via sociale media.

  We delen contactgegevens van medewerkers en eigenaren van restaurants en vergelijkbare professionele klanten met onze groepsmaatschappijen. Meer informatie over Arla's groepsmaatschappijen vindt u hier.

  Dit gebruik en deze openbaarmaking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het op de markt brengen van onze producten en merken (GDPR artikel 6 (1)(f)).

  Raadpleeg het bovenstaande gedeelte voor direct marketing aan restaurants en soortgelijke professionele klanten.

 • Uw deelname aan wedstrijden

  De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit kan Arla Foods amba zijn of Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. Als u deelneemt aan door Arla georganiseerde prijsvragen, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, deelname aan de prijsvraag, inclusief antwoorden op vragen, enz.) om de prijsvraag te beheren, de winnaar te kiezen en contact op te nemen (GDPR artikel 6(1)(b)).

  Afhankelijk van de specifieke wedstrijd en prijs, kunnen we uw naam, contactgegevens en prijsgegevens delen met onze prijsverkopers en vervoerders (GDPR artikel 6(1)(b).

  Indien wettelijk vereist, delen wij uw naam en prijsgegevens met de belastingdienst (AVG artikel 6(1)(c)).

 • Kunnen antwoorden wanneer contact wordt opgenomen via arlapro.com of andere contactpunten (e-mail, sociale-mediaplatforms, enz.) – klantenservice De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. Als u contact met ons opneemt, registreren wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (bijvoorbeeld naam, bedrijf, titel, e-mailadres, aanvraaggegevens, enz.). Onze klantenservice heeft toegang tot deze gegevens, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen met uw verzoek (GDPR artikel 6(1)(f)).
 • De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. We gebruiken cookies om relevantere marketing voor u te creëren en om u relevante inhoud op onze website en op websites van derden te sturen (retargeting). Dit is gebaseerd op uw toestemming voor cookies en het daaropvolgende gebruik van de cookiegegevens voor marketing is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten en ons bedrijf van een merk te voorzien.

  U kunt hier meer lezen over ons gebruik van cookies.

  We gebruiken ook tools van sociale-mediaplatforms om onze producten te brandmerken (bijv. Facebook en Instagram Custom Audience and Lookalike, LinkedIn Matched Audiences, YouTube Audience). Voor dat doel kunnen we gehashte e-mailadressen die we van u hebben verkregen (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor nieuwsbrieven of bij het kopen van artikelen in onze webshop) aan de sociale media verstrekken, zodat ze gesponsorde berichten in uw feed kunnen presenteren. De openbaarmaking is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het op de markt brengen van onze producten (GDPR artikel 6(1)(f)).

 • Evenementen en workshops
  De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. Als u zich aanmeldt voor deelname aan evenementen en workshops die door Arla worden georganiseerd, registreren we de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt (inclusief naam, e-mailadres, evenement, evenementdatum) om het evenement en uw deelname, bevestigen van uw deelname, contact met u opnemen in geval van wijzigingen of annuleringen, enz. (GDPR artikel 6(1)(b)).

 • Verbetering van onze website
  De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods amba. We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en de functionaliteit van de site te waarborgen, het verkeer naar onze website te volgen en de inhoud op de pagina's te optimaliseren. Dit is gebaseerd op uw toestemming voor cookies en het daaropvolgende gebruik van de cookiegegevens voor marketing is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website te verbeteren.

  U kunt hier meer lezen over ons gebruik van cookies.

 • De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. Als u ons volgt of met ons communiceert op een van onze pagina's op sociale-mediaplatforms, zoals Facebook, Instagram, enz., is de informatie die u verstrekt onderworpen aan deze privacyverklaring en de privacyverklaring van de respectieve sociale media platformen. We raden u aan de privacyverklaring van dergelijke sociale-mediaplatforms te lezen.

 • B2B relaties (leveranciers, klanten, business partners)
  De gegevensbeheerder met betrekking tot deze activiteit is Arla Foods Nederland, Gildenstraat 30, 3861 RG Nijkerk. In verband met uw samenwerking met Arla verwerken we de persoonsgegevens die we ontvangen in verband met eventuele bestellingen en leveringen om de betaling en diensten te controleren(naam, contactgegevens, titel, bedrijfsnaam, enz.). Verder zullen we de gegevens gebruiken om de zakelijke relatie te onderhouden met het bedrijf dat u vertegenwoordigt, of om alle activiteiten die u onderneemt te beheren.

  De basis van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij het bewaren van uw gegevens om eventuele contracten met het bedrijf dat u vertegenwoordigt uit te voeren en om de zakelijke relaties met dat bedrijf op te bouwen (GDPR artikel 6(1)(f)).

Klik hier voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u solliciteert naar een baan bij de Arla Foods Group.

2. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar zoals hierboven beschreven. Daarnaast stellen we persoonsgegevens ter beschikking aan onze zakenpartners, waaronder IT-leveranciers die namens ons persoonsgegevens opslaan en verwerken. Dergelijke zakenpartners en leveranciers zijn onderworpen aan de instructies van Arla met betrekking tot de opslag en verwerking van persoonsgegevens.
Sommige gegevensverwerkers of sub verwerkers kunnen zich buiten de EU bevinden. De overdracht van persoonsgegevens is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

3. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bovenstaande doeleinden te bereiken en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de boekhoudwetgeving in de landen waar we actief zijn.

4. Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen of wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren en verwerken.
Verder hebt u het recht om ons te verzoeken om rectificatie van uw persoonlijke gegevens die mogelijk onjuist zijn, evenals het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

U kunt verzoeken om alle persoonlijke gegevens over u die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, als onze verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of een contract dat u met ons hebt gesloten (dataportabiliteit).
Op uw verzoek zullen wij persoonsgegevens over u wissen, tenzij wij een wettelijke basis hebben om de verwerking voort te zetten.

5. Klacht

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zoals Datatilsynet of Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft op bepaalde gronden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen (AVG artikel 6(1)(f)) of wordt gebruikt voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering.

6. Oefen uw rechten uit

Zoals beschreven in paragraaf 4 en 5 hierboven, heeft u een aantal rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u dergelijke rechten wilt uitoefenen, dient u uw verzoek in via ons online webformulier, dat hier beschikbaar is.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Versie 2, Januari 2022