Food  Manufacturers

Food Manufacturers

Samenwerken is het recept voor succes. Lees meer over wat wij kunnen betekenen.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Met onze eigen afdeling QESH in huis behouden wij continu controle over onze interne processen. De nauwe samenwerking van QESH met afdelingen als Inkoop, R&D en Productie zorgt ervoor dat wij de voedselveiligheid zo hoog mogelijk kunnen houden om onze kwaliteit te borgen. Lees meer over welke certificaten Arla heeft.

Lees verder

Duurzaamheid

Samenwerken met Arla Pro betekent het ondersteunen van verantwoorde melkveehouderij, duurzame productie, dierenwelzijn en het verminderen van voedselverspilling.

Duurzame melkveehouderij

Arla Foods is een cooperatie en eigendom van 9.700 melkveehouders. Zij leveren de melk en spelen een belangrijke rol in het verlagen van onze CO2-voetafdruk. Van 1990 tot 2015 hebben onze melkveehouderijen de CO2-uitstoot met 24% verminderd, onder andere dankzij datagestuurde Klimaatchecks en nieuwe technologieën. Vandaag de dag wordt een groot deel van onze melkveehouderijen geheel of gedeeltelijk aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. Ook ondersteunen we onderzoek naar nieuwe soorten veevoer die de CO2-uitstoot van koeien kan verminderen.

Duurzame melkveehouderij

Duurzame productie

Het kost energie om zuivel te produceren, maar het is onze verantwoordelijkheid om dit op de meest efficiënte manier te doen. Een van onze belangrijkste aandachtspunten is het aandrijven van de productie met hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie. Ons doel is dat de helft van het energieverbruik van onze zuivelfabrieken uiteindelijk afkomstig is van hernieuwbare energie. We werken ook samen met onderzoekers om efficiënte manieren te bedenken om de bijproducten van onze productie te hergebruiken voor veevoer of biogas.

Duurzame productie

Duurzame verpakkingen

In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen we zuivelverpakkingen die hernieuwbaar en herbruikbaar zijn en die zijn ontworpen om voedselverspilling te minimaliseren. Een van onze meest recente innovaties is ons groene melkpak dat is gemaakt van plantaardige materialen die de CO2-uitstoot met 31% verminderen ten opzichte van traditionele verpakkingen. Een ander goed voorbeeld zijn de nieuwe grootverpakkingen die hergebruikt kunnen worden om levensmiddelen in op te slaan als ze leeg zijn. Ons doel is dat tegen 2025 al onze productverpakkingen 100% hernieuwbaar zijn.

Duurzame verpakkingen

Melkveehouderij met passie

Onze melkveehouders zijn er trots op dat ze goed voor hun dieren zorgen. Ze werken elke dag hard om de best mogelijke omstandigheden te creëren en ervoor te zorgen dat elke koe een goed leven heeft. Gelukkige koeien produceren immers meer en betere melk. Maar het is meer dan dat. De natuur is de meest vertrouwde partner en bondgenoot van onze melkveehouders, en partners behandelen elkaar altijd met respect.

Melkveehouderij met passie

Voldoen aan de hoogste normen

Hoewel respect voor dieren voor onze melkveehouders vanzelfsprekend is, zorgt ons kwaliteitsprogramma Arlagården® ervoor dat ze allemaal volgens dezelfde hoge normen worden beoordeeld. Het programma is verplicht en betekent dat boeren dierenwelzijn elk kwartaal moeten documenteren. Alleen door aan de hoge normen te voldoen, kunnen melkveehouders zich Arla-leden noemen.

Voldoen aan de hoogste normen
Contact
Michiel de Graaf

Contact

Voor vragen en informatie neem contact op met

 

Michiel de Graaf
Sales Manager Food Manufacturers & Industry
+31 6 15282025
michiel.de.graaf@arlafoods.com