Arla’s klimaatambities
17 januari 2022

Arla’s klimaatambities

Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat. Als we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad willen beperken, zijn er aanzienlijke maatregelen nodig.

Als een van ‘s werelds grootste zuivelproducenten hebben we de verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen en onze negatieve invloed op het klimaat te verminderen. Onze omvang brengt een bepaalde macht en invloed met zich mee. Zelfs met kleine veranderingen kunnen we wereldwijd een grote impact hebben.
Door voort te bouwen op onze coöperatieve wortels kunnen we onze krachten bundelen en onze gezamenlijke middelen inzetten om onze uitstoot terug te dringen, waarbij we voedingsstofrijke producten blijven produceren voor de groeiende bevolking.

Samenwerken aan netto klimaatneutrale zuivel in 2050

Samen met onze melkveehouders in zeven Europese landen hebben we in maart 2019 ons ambitieuze klimaatdoel naar buiten gebracht. In 2050 willen we netto klimaatneutraal zijn.  Op weg naar een netto klimaatneutrale coöperatie zetten we ons in om absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies tegen 2030 met 63% te verminderen ten opzichte van 2015.* Daarnaast spannen we ons in om scope 3 broeikasgasemissies tegen 2030 met 30% per ton gestandaardiseerde inname van rauwe melk en wei te verminderen ten opzichte van 2015.
*De doelgrens omvat biogene uitstoot en verwijderingen door biomassa.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-nl/nl-arla-climate-ambition-16-9.jpg

De opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad

In december 2021 hebben we onze klimaatdoelstelling voor onze activiteiten, waaronder onze eigen logistieke processen, verdubbeld van 30% naar 63%. Het Science Based Targets-initiatief oordeelde dat dit doel in lijn ligt met de vereiste verminderingen binnen scopes 1 en 2 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het meest ambitieuze doel van het Akkoord van Parijs.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-nl/1.5-thermometer-jbb.jpg

Alle klimaatdoelstellingen van Arla vanaf basisjaar 2015

Alle klimaatdoelstellingen van Arla vanaf basisjaar 2015

  • 63% minder absolute CO2e-uitstoot binnen scope 1 en 2 tegen 2030
  • 30% per ton gestandaardiseerde inname van rauwe melk en mei tegen 2030
  • 100% recyclebare verpakkingen voor Arla’s eigen merken tegen 2025
  • 0% nieuw plastic op basis van fossiele materialen voor Arla’s eigen merken tegen 2030
  • 50% minder voedselverspilling tegen 2030
  • Netto klimaatneutraal binnen alle scopes tegen 2050

Bekijk pdf met Arla’s doelen en maatregelen waarmee we onze invloed op het klimaat tegen 2050 willen verminderen.pdf

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-nl/nl-climate-actions-thumb.jpg