Arlas klimamål

Arlas klimamål

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, verden står over for i dag. Hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, kræver det en betydelig indsats.

Som en af verdens største mejeriproducenter har vi et ansvar for at gøre vores bedste for at reducere vores negative klimapåvirkning. Vi har en størrelse, der giver os styrke og indflydelse. Selv ved at foretage små ændringer kan vi gøre en stor forskel på globalt plan.

Ved at trække på vores rødder i andelsbevægelsen forener vi vores ressourcer og bruger dem som drivkraft til at nedbringe vores emissioner, samtidig med at vi fremstiller produkter med et højt næringsindhold til verdens voksende befolkning.

Et mål om klimaneutral mejeriproduktion i 2050

Et mål om klimaneutral mejeriproduktion i 2050

Vi lancerede vores ambitiøse klimamål i marts 2019 i samarbejde med vores andelshavere i syv europæiske lande. Vores ambition er at blive klimaneutrale i 2050.

Som et skridt på vejen mod at blive klimaneutrale har vi forpligtet os til at reducere vores scope 1- og 2-udledninger af drivhusgasser i absolutte tal med 63 procent inden udgangen af 2030 i forhold til basisåret 2015.* Vi har også forpligtet os til at reducere vores scope 3-udledninger af drivhusgasser med 30 procent pr. ton standardiseret indvejet rå mælk og valle inden udgangen af 2030 i forhold til basisåret 2015.

*Målværdien omfatter biogene udledninger og fjernelse af drivhusgasser fra råmateriale til bioenergi.

Begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 grader

Begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 grader

I december 2021 fordoblede vi vores klimamål for driften, inklusive vores egen logistikvirksomhed, fra 30 til 63 procent.

Dette mål er godkendt af Science Based Targets-initiativet som værende i overensstemmelse med de reduktioner i scope 1- og 2-udledningerne, der er nødvendige for at holde den globale opvarmning på 1,5 °C. Det er det mest ambitiøse af Parisaftalens mål.

Læs mere om Pariseraftalens mål
Arlas klimamål fra basisår 2015

Arlas klimamål fra basisår 2015

PDF: Se oversigt over Arlas mål og tiltag for at reducere klimapåvirkningen frem mod 2050

  • CO2e-reduktion på 63 procent i absolutte tal for scope 1 og 2 inden udgangen af 2030
  • 30 procent pr. ton standardiseret indvejet rå mælk og valle inden udgangen af 2030
  • 100 procent genanvendelig emballage på Arlas egne brands inden udgangen af 2025
  • 0 procent fossilbaseret jomfrueligt plast på Arlas egne brands inden udgangen af 2030
  • Reduktion af madspild med 50 procent inden udgangen af 2030
  • Klimaneutral på tværs af alle scopes inden udgangen af 2050
Klimarejsen

Klimarejsen

I Arla Pro er vi på en klimarejse. En rejse, hvor vi hver dag bestræber os på at nedbringe vores klima- og miljøaftryk. Målet er, at alle vores aktiviteter skal være CO2e-neutrale i 2050.

Se mere