Arla Breaktime - ren win win
27 august 2018

Arla Breaktime - ren win win

Breaktime til Nørre Åby skole

Vi har sat kontaktlærer Nicolai Sørensen, elevrådsformand Frida Harndahl Andersen samt sidste års formand Jesper Rømer Dingemanse stævne på Nørre Åby skole, for at høre hvordan de i fællesskab har arbejdet med at få en Arla Breaktime automat på skolen.

Ansvar til elevrådet

”Det hele startede med at vores skoleleder havde sagt ja til Arla Breaktime og spurgte om det ikke var noget elevrådet ville stå for. Og det ville vi gerne. Vi har ingen kantine på skolen, men de store elever må gerne gå over i hallens cafeteria og købe mad og drikke i 10 og 12 pausen, den mulighed har 0-6 klasse ikke. Elevrådet, der har ansvaret for opfyldning, syntes fra start, at det var et spændende projekt. Det er en rigtig god løsning med ordentlige produkter som passer til skolens politik for sundhed. Alt i alt bruger jeg vel samlet set 1 1/2 timer om ugen på bestilling af produkter m.m.”, runder Nicolai af.

”Det har ikke handlet om at tjene på produkterne, men give eleverne adgang til at kunne købe, kolde drikke og snacks til en fair pris”

Sunde drikke og snacks

Elevrådsformand Frida Harndahl Andersen og sidste års elevrådsformand Jesper Rømer Dingemanse synes begge, at Breaktime er en fed løsning til snacks og drikke.

”Vi startede med at snakke om, hvor den skulle placeres i forhold til de store og små klasser og fik et katalog med Arla produkter” fortæller Jesper. Ud fra kataloget lavede vi et spørgeskema og gik rundt i alle klasser og fortalte om Breaktime, så alle har været med til at bestemme og vælge produkterne ud fra skolens politik om sunde drikke og snacks”, supplerer Frida.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/foodservice-advert-v18-alt-v03.jpg

En stor succes

”For at få gang i salget reklamerede vi for Breaktime på opslagstavlen og intranet til forældrene, og siden har den stort set været tømt hver dag. Aftalen er, at hvis man går forbi og ser at der mangler noget, tager man fat i en fra elevrådet og hjælper med at fylde op, det fungerer rigtig godt.”

”Hvis vi skal giver andre elevråd et godt råd, så er det at gribe muligheden og komme i gang. Breaktime er et godt initiativ og har været en succes. Og så kan overskuddet bruges til elevrådsarrangementer fx på fredag til vores aktivitetsdag” slutter Frida og Jesper af.

Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?

Hvis du er interessert i at høre mere om Arla Breaktime, kan du kontakte Lars Due Hansen på tlf: 7643 4436 eller mail lrhae@arlafoods.com

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/foodservice-advert-v09-1.jpg