Rødkærsbro Meieri vil være de beste til å produsere mozzarella på en klimavennlig måte
18 august 2023

Rødkærsbro Meieri vil være de beste til å produsere mozzarella på en klimavennlig måte

Midt på Jylland ligger Rødkærsbro, en liten stasjonsby med ca. 1.700 innbyggere. I tillegg til et vertshus, en skole og en togstasjon, gir byen også jord til Rødkærsbro Meieri – og i motsetning til byen er meieriet veldig stort.

Rødkærsbro Meieri er fra 1989 og er med sine 31 år en av de unge modellene når det gjelder meierier i Arla-regi. Da Rødkærsbro ble bygget var det for produksjon av hvitost, men i løpet av 90-tallet ble det endret til kun mozzarella. Og mozzarella produseres mye. Siden 1989 har produksjonen økt med 80.000 tonn, og i dag sendes det ut 85.000 tonn mozzarella til hele verden hvert år.

En mozzarella

Rødkærsbro er ikke alene om å sørge for at revet mozzarella og pizzapålegg leveres til hurtigmatkjedene og ditt lokale supermarked. I 2019 slo de seg sammen med Branderup Meieri under det de selv kaller One Mozzarella. Selv om de to meieriene er mer enn 170 kilometer fra hverandre, har samarbeidet ifølge meieridirektør Rene Nørgaard vært en suksess:

"Vi kan se på tvers av meieriene at det har styrket problemløsning, utvikling og kompetanseutveksling."

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/10-dsc02020.jpg

Klimavennlig transport

Når du sender så mange tonn mozzarella ut i verden som de gjør på Rødkærsbro Mejeri, kan det i begynnelsen høres vanskelig ut å være virkelig bærekraftig. Men Rødkærsbro Meieri prøver å gjøre transporten så klimavennlig som mulig – bl.a. ved å få mest mulig om bord i lasten, sørge for å bruke den mest klimavennlige transportformen og minimere produktavfall. Det siste kan gjøres ved å fryse osten i biter.

– Heldigvis går prosess, økonomi og klimapåvirkning hånd i hånd, sier René Nørgaard, den billigste metoden er ofte også den mest klimavennlige.

Strøm til byen og rent vann

Ved Rødkærsbro Meieri bruker de biogass og varmepumper som energiforsyning. De er så heldige å få biogassen fra lokale Arla-bønder, og selv om en stor del av energien brukes til osteproduksjon, er det et overskudd av varme som meieriet ikke klarer å bruke. Derfor ble det i 2016 laget et samarbeid med det lokale fjernvarmeanlegget. Resultatet av den avtalen er at Rødkærsbro Meieri nå leverer varme til ca. 600 husstander i nærområdet.

Rent vann er også en viktig faktor for meieriet. Rene Nørgaard forklarer at når man bruker så store mengder vann, må man tenke på å kunne gjenbruke det. De gjør nettopp det ved hjelp av biobooster-teknologien, som et nytt system innen avløpsrensing. Biobooster bruker mindre energi enn eldre teknologier og renser en større mengde vann, som meieriet så kan gjenbruke.

https://cdb.arla.com/api/assets/arla-pro-dk/pizza-arla-pro-mozzarella.jpg