Merknad om databeskyttelse

Merknad om databeskyttelse

Arla Foods beskytter dine personopplysninger. Denne teksten beskriver hvordan Arla Foods, som behandlingsansvarlig, samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med våre tjenester og bruken av nettstedet vårt www.arlapro.com. Behandlingsansvarlig er Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby.

Vennligst les kunngjøringen nøye slik at du vet hvordan vi behandler, bruker og videreformidler personopplysningene dine.

 1. Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene for følgende formål og på det oppgitte juridiske grunnlaget:

 • Sender nyhetsbrev

Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, registrerer vi de oppgitte personopplysningene (navn, e-postadresse) for å kunne sende deg relevante og målrettede markedsføringsmeldinger.

Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6, nr. 1, a) i GDPR). Husk at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt dersom du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev.

 • Direct2Chef (restauranter)

Vi behandler personopplysninger om ansatte i og eiere av restaurantene og andre profesjonelle kunder som vi handler direkte eller indirekte med gjennom distributører i forbindelse med salg og markedsføring av våre varer og tjenester, for markedsførings- og analyseformål. Vi behandler personopplysningene vi mottar i forbindelse med bestillinger og leveranser og for å vurdere det potensielle behovet for Arlas varer og tjenester.

Vi samler inn informasjonen direkte fra kunder eller tredjeparter, inkludert via sosiale medier.

Vi deler kontaktinformasjon til ansatte og eiere av restauranter og andre profesjonelle kunder med våre konsernselskaper. De aktuelle selskapene i Arla-gruppen er: Arla Foods amba, Jörd International A/S, Cocio Chokolademælk A/S, Arla Foods Trading A/S.

Grunnlaget for denne bruken og avsløringen er vår legitime interesse i å markedsføre våre produkter og merkevarer (artikkel 6, paragraf 1, f) i GDPR).

Når det gjelder direkte markedsføring til restauranter og andre profesjonelle kunder, se avsnittet over om utsendelse av nyhetsbrev.

 • Din deltakelse i konkurranser

Hvis du deltar i konkurranser arrangert av Arla, behandler vi personopplysningene som er oppgitt (navn, e-postadresse, innspill til konkurransen, inkludert svar på spørsmål osv.) for å gjennomføre konkurransen og for å finne og kontakte vinneren (artikkel 6) , nr. 1, b) i GDPR).

Avhengig av konkurransen og premien det gjelder, kan vi dele ditt navn, kontaktinformasjon og informasjon om premien med selskapet som leverer eller transporterer premien (artikkel 6(1)(b) i GDPR).

Hvis det er et lovkrav, deler vi også informasjon om navnet ditt og om premien med skattemyndighetene (artikkel 6, nr. 1 c) i GDPR).

 • Besvare henvendelser mottatt på ArlaPro.com eller andre steder (e-post, sosiale medier osv.) - kundeservice

Hvis du kontakter oss, registrerer vi de oppgitte personopplysningene (f.eks. navn, firma, tittel, e-postadresse, hensikten med henvendelsen osv.). Vårt kundeserviceteam har tilgang til denne informasjonen for å sikre at vi kan hjelpe deg på best mulig måte (artikkel 6(1)(f) i GDPR).

 • Re-targeting

Vi bruker informasjonskapsler for å målrette markedsføringen mot deg og for å sende deg relevant innhold på nettstedet vårt og på tredjepartsnettsteder (re-targeting). Grunnlaget for dette er ditt samtykke til informasjonskapsler, og grunnlaget for den etterfølgende bruken av informasjonskapseldataene til markedsføringsformål er vår legitime interesse i å merke våre produkter og vårt selskap.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Vi bruker også sosiale medier-verktøy for å merke produktene våre (f.eks. Facebook, Instagram Custom Audience, Lookalike, LinkedIn Matched Audiences og YouTube Audience). For dette formålet kan vi videreformidle hasjkrypterte e-postadresser som vi har fått fra deg (f.eks. i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev eller kjøp i nettbutikken vår) til sosiale medier, slik at de kan vise deg sponset innhold i feeden din. Grunnlaget for denne avsløringen er våre legitime interesser i å markedsføre produktene våre (artikkel 6(1)(f) i GDPR).

 • Arrangementer og workshops

Hvis du registrerer deg for arrangementer eller workshops holdt av Arla, registrerer vi personopplysningene som er oppgitt (inkludert navn, e-postadresse, navn på arrangement, dato for avholdelse) for administrative formål og for å kunne bekrefte registreringen din og kontakte deg i tilfelle endringer eller kanselleringer etc. (Artikkel 6, nr. 1, b) i GDPR).

 • Forbedring av nettsiden vår

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din som bruker av nettstedet vårt, for å sikre funksjonaliteten til nettstedet, for å spore trafikk på nettstedet og for å optimalisere innholdet på sidene. Grunnlaget for dette er ditt samtykke til informasjonskapsler, og grunnlaget for den etterfølgende bruken av informasjonskapseldataene til markedsføringsformål er vår legitime interesse i å forbedre nettstedet vårt.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

 • Interaksjon med ArlaPro på sosiale medier

Hvis du følger oss eller samhandler med oss på sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram, etc., vil all informasjon som du oppgir dekkes både av denne merknaden og av databeskyttelsesmeldingen som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Du oppfordres til å lese databeskyttelsesmeldingene til sosiale medier.

 • B2B-partnere (leverandører, kunder, forretningspartnere)

Som en del av samarbeidet ditt med Arla behandler vi personopplysningene som vi mottar i forbindelse med bestillinger og leveranser (navn, kontaktinformasjon, tittel, firmanavn etc.), med tanke på å kontrollere betaling og tjenester. Vi bruker også informasjonen til å pleie forholdet til selskapet du representerer og for å administrere aktivitetene du engasjerer deg i.

Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er vår legitime interesse i å lagre dataene dine for å oppfylle avtaler med og utvikle forretningsforholdet med selskapet som du representerer (artikkel 6, nr. 1, f) i GDPR).

Informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger når du søker jobb i Arla Foods-gruppen finner du her

 1. Utlevering og overføring av personopplysninger

Vi videreformidler dine personopplysninger som beskrevet ovenfor. I tillegg gir vi våre forretningspartnere tilgang til personopplysninger, inkludert IT-leverandører som lagrer og behandler personopplysninger på våre vegne. Våre forretningspartnere og leverandører må følge Arlas instruksjoner for lagring og behandling av personopplysninger.

Noen databehandlere og underbehandlere er lokalisert i land utenfor EU. Overføringen av personopplysningene til dem skjer på grunnlag av EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser.

 1. Oppbevaringsperiode

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor og for å overholde våre juridiske forpliktelser, inkludert regnskapsreglene i landene vi opererer i.

 1. Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger for å tjene våre legitime interesser eller bruker disse til direkte markedsføring, kan du protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Med visse lovbestemte unntak kan du alltid be om tilgang til dine personopplysninger.

Du kan også be oss om å korrigere dine personopplysninger eller begrense behandlingen av disse.

Du kan be om å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format dersom vår behandling av dataene er basert på ditt samtykke eller en kontrakt som du har inngått med oss (dataportabilitet).

Vi sletter dine personopplysninger på forespørsel, med mindre vi er autorisert til å fortsette behandlingen.

Du kan også sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, Datatilsynet.

 1. Innsigelser

Under visse omstendigheter har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. i tilfeller hvor behandlingen er basert på våre legitime interesser (artikkel 6, nr. 1, f) i GDPR) eller skjer med formålet direkte markedsføring, herunder profilering.

 1. Hvordan utøve dine rettigheter

Som beskrevet i avsnitt 4 og 5 ovenfor, har du visse rettigheter når vi behandler dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss ved å bruke nettskjemaet som er tilgjengelig her.

 1. Endre meldingen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne databeskyttelseserklæringen.

 

Versjon 1, oktober 2021