Generelle betingelser for bruk av Arla Foods sine nettsider.

Generelle betingelser for bruk av Arla Foods sine nettsider.

Denne nettsiden er gjort tilgjengelig av Arla Foods amba. Hvis du har kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt oss på arla@arlafoods.com eller ved å skrive til oss på adressen Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J.

Du er velkommen til å bruke www.arla.dk-betingelsene - som endres fra tid til annen av Arla Foods - gjelder for all bruk du gjør av denne nettsiden. Vennligst les vilkårene og betingelsene nøye. Vilkårene gjelder dine rettigheter og plikter ved bruk av nettsiden og omfatter bl.a. viktige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i vilkårene, vennligst ikke bruk nettstedet.

 

Innhold

Arla Foods bestreber seg på å sikre at innholdet på nettsiden til enhver tid er korrekt og oppdatert. Arla Foods har muligheten til å endre innholdet på nettstedet, inkludert å fjerne deler av innholdet, etter eget skjønn og uten forvarsel. Arla Foods garanterer ikke at informasjonen som vises på nettstedet er korrekt eller tilstrekkelig.

 

Ansvarsbegrensning

All bruk av denne nettsiden er på egen risiko og ansvar. Innholdet på denne nettsiden og alt materiale på nettsiden gjøres tilgjengelig som det er og uten noen form for hverken stilltiende eller uttrykkelige garantier, inkludert bl.a. at produkter og annet materiale fra nettsiden er egnet for et bestemt formål eller ikke utgjør en krenkelse av tredjeparts rettigheter. Arla Foods fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for skader, inkludert både person- og eiendomsskader, som oppstår ved bruk av nettsiden eller produkter og/materiell beskrevet på nettsiden.

Informasjon på nettsiden som gjelder næringsinnhold eller helsemessige forhold i forhold til produktene eller som vedrører andre medisinske vitenskapelige områder, må anses som fullstendig generell informasjon som ikke kan erstatte medisinsk rådgivning. Du oppfordres til å diskutere spesifikke spørsmål med din egen lege. Hvis du velger å stole på informasjon fra nettstedet, er dette på egen risiko, og Arla Foods kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade, inkludert personskade, som følge av dette.

Arla bestreber seg på å sikre at nettstedet fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Arla Foods kan ikke garantere at forbindelsen til denne nettsiden ikke vil bli avbrutt, at den vil være sikker og feilfri og at disse vil bli rettet, eller at ingen virus eller andre feil vil bli funnet på serveren.

Brukeren må ta sine egne forholdsregler for å beskytte seg mot tap eller skade. Dette inkluderer blant annet å installere nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte mot virus og oppdaterte kopier av all data.

 

Immaterielle rettigheter

Alle varemerker og logoer på nettstedet tilhører Arla Foods, eller Arla Foods har fått tillatelse til å bruke varemerket/logoen på nettstedet.

Hvis du ønsker tillatelse til å bruke et av varemerkene eller annet materiale på nettsiden, vennligst kontakt oss på arla@arlafoods.com.

 

Bildedatabase

På nettsiden er det i mer begrenset grad mulig å bruke bildemateriale fra Arla Foods sin bildedatabase.

Dersom du ønsker å benytte deg av bildemateriale fra Bildedatabasen, må du godta Arla Foods sine betingelser for bruk av Bildedatabasen. Eventuell bruk av bildemateriale fra bildedatabasen skjer under Arla Foods sine betingelser for bruk av databasen, som aksepteres ved innlogging.

 

Lenker til andre nettsteder

Arla Foods bruker mye lenker til andre nettsteder. Disse koblingene er gitt som en tjeneste til brukere. Arla Foods kontrollerer ikke slike eksterne nettsteder, og Arla Foods påtar seg ikke noe ansvar for slike nettsteder eller deres innhold. Lenker til andre nettsteder betyr ikke at Arla Foods godkjenner eller anbefaler dem. Arla Foods forbeholder seg retten til å slette lenker til andre nettsteder etter eget skjønn.