Οι στόχοι της Arla για το κλίμα​

Οι στόχοι της Arla για το κλίμα​

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5°C, απαιτείται σημαντική δράση.

​Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, έχουμε την ευθύνη να δεσμευτούμε για τη μείωση των αρνητικών μας επιπτώσεων στο κλίμα. Η κλίμακα μας δίνει μεγάλη δύναμη και επιρροή. Κάθε μικρή αλλαγή που κάνουμε μπορεί να έχει αντίκτυπο στον πλανήτη.

Με τη συνεταιριστική μας κουλτούρα, συγκεντρώνουμε τους πόρους μας και τους αξιοποιούμε για τη μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε διατροφικά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου πληθυσμού.

Συνεργασία για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050

Συνεργασία για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050

Μαζί με τους αγρότες-συνεργάτες μας που εδρεύουν σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινήσαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για το κλίμα τον Μάρτιο του 2019 και στοχεύουμε να επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050.

Για να επιτύχουμε ουδέτερη παραγωγή άνθρακα, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το πεδίο εφαρμογής 1 και 2 κατά 63% έως το 2030 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015.* Έχουμε επίσης δεσμευτεί να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το πεδίο εφαρμογής 3 κατά 30% ανά τόνο νωπού γάλακτος και τυποποιημένου ορού γάλακτος έως το 2030 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015.

*Το πεδίο εφαρμογής του στόχου περιλαμβάνει βιογενείς εκπομπές και απορροφήσεις από πρώτες ύλες βιοενέργειας.

Περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C​

Περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C​

Τον Δεκέμβριο του 2021, διπλασιάσαμε τον στόχο μας για μείωση των λειτουργικών εκπομπών από -30% σε -63%.

Το σχετικό σχέδιο δράσης εγκρίθηκε από την πρωτοβουλία "Στόχοι βασισμένοι στην επιστήμη" ως συνεπές με τις μειώσεις των εκπομπών που απαιτούνται στα πεδία 1 και 2 για τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, τον πιο φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι πλήρεις κλιματικοί στόχοι της Arla σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015:​

Οι πλήρεις κλιματικοί στόχοι της Arla σε σύγκριση με το έτος βάσης 2015:​

PDF: Δείτε μια επισκόπηση των στόχων και των δράσεων της Arla για τη μείωση των κλιματικών της επιπτώσεων έως το 2050

  • 63% απόλυτη μείωση των εκπομπών CO2e στα πεδία 1 και 2 έως το 2030

  • Μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2e ανά τόνο τυποποιημένου νωπού γάλακτος και ορού γάλακτος έως το 2030

  • 100% ανακυκλώσιμες* συσκευασίες για τις μάρκες Arla μέχρι το 2025

  • 0% πρωτογενές πλαστικό ορυκτής προέλευσης για τα εμπορικά σήματα της Arla έως το 2030

  • Μείωση κατά 50% των αποβλήτων τροφίμων έως το 2030

  • Μηδενικές καθαρές εκπομπές και στα τρία πεδία έως το 2050

*Το πρότυπο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με την ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας.