Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Arla Foods γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.arlapro.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για προϊόντα της εταιρείας μας και για τις δραστηριότητές της. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εφεξής Arlafoods) λειτουργεί τον διαδικτυακό τόπο www.arlapro.gr (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος) και αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα ό, τι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση έχει σκοπό να σας εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Διαδικτυακός Τόπος που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν διαφωνείτε με την παρούσα ενημέρωση, οφείλετε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και την εγγραφή σας στις υπηρεσίες και διαδραστικές ενέργειες που παρέχονται μέσω αυτού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Αγησιλάου αρ. 6-8, Τ.Κ. 151 23 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 712101000 με ΑΦΜ 094251464, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210 8196 100.

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ARLAFOODS

Η Arlafoods φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Arlafoods συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς άμεσα ή έμμεσα μέσω εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου, ως εξής:

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter), θα σας ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Για την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο και την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις που διενεργούνται από την Arlafoods σε συνεργασία με άλλους φορείς και ιδίως με διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης events ή υπεραγορές, θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω της διαδικασίας εγγραφής στον Διαδικτυακό Τόπο και μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Κατά την εγγραφή σας στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται να υποβάλλετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά χαρακτηριστικά σας. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) με ημερομηνία ισχύος από τις 25 Μαΐου 2018. Τυχόν υποβαλλόμενες από εσάς ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων που υποβάλλετε βαραίνει εσάς και συνεπώς έχετε την ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την διαγραφή των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματός σας και πάντως όχι πέραν των είκοσι ημερών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας.

Ο τύπος του browser και το λειτουργικό σύστημα.

Η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies που εφαρμόζει η Arlafoods. 

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

          η επικοινωνία σας με εμάς για την ικανοποίηση ενός αιτήματός σας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό

          η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

          η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς, ασφαλιστικούς, αγορανομικούς σκοπούς.

          η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκδηλώσεις κ.λ.π. της εταιρείας μας.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Arlafoods θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. 

Για την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο (facebook κ.λ.π.), τη συνακόλουθη υποβολή αίτησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς και στις άλλες εκδηλώσεις που διενεργεί η Arlafoods σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα.

Η Arlafoods ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και οι συνεργαζόμενες κατά τα άνω εταιρείες ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, και συγκεκριμένα:

Μέχρι έξι μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ή της εκδήλωσης και εφόσον δεν κληρωθήκατε ως νικητής  και δεν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για συνέχιση της επεξεργασίας.

Μέχρι δύο χρόνια μετά την διενέργεια του διαγωνισμού στην οποία αναδειχθήκατε νικητής ή της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχατε και εφόσον δεν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για συνέχιση της επεξεργασίας. Στο διάστημα των δύο χρόνων η Arlafoods μπορεί να προβάλλει για λόγους διαφήμισης, τα αποτελέσματα και τους νικητές των διαγωνισμών και αυτών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την αποστολή σε εσάς newsletters της Arlafoods, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής τους ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Στη συνέχεια τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Arlafoods διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Arlafoods χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Είναι, παρ’ όλα αυτά, δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από επικίνδυνα λογισμικά, όπως Trojan, ιούς κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές κλπ.), υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από προσωπικό που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζεται για την Arlafoods και τις συνεργαζόμενες εταιρείες ως εκτελούντες την επεξεργασία. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ζητηθεί η ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων και βεβαίως θα ενημερωθείτε προηγουμένως για την συγκεκριμένη ενέργεια.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Arlafoods, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής των διαγωνισμών και των λοιπών εκδηλώσεων, ιδίως δε εταιρείες διαφημιστικές, διοργάνωσης event, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π. (εκτελούντες την επεξεργασία).

Η Arlafoods διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ.

Δικαιούστε, μετά από έγγραφο αίτημά σας στο email dpo_hellas@arlafoods.com να ενημερώνεστε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι. Εφόσον συμβαίνει αυτό, δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. 

Αναφορικά με την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο και την υποβολή αίτησης συμμετοχής σας στις κάθε είδους εκδηλώσεις και διαγωνισμούς της Arlafoods, έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να διαγράψετε και να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να στείλετε email στο dpo_hellas@arlafoods.com με το σχετικό αίτημά σας.

Τέλος, η Arlafoods σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον σχετικό σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος του email μέσω του οποίου το λάβατε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  της Arlafoods, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dpo_hellas@arlafoods.com τηλέφωνο: 210 2196 150.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Η Arlafoods αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) όπως και η δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις της Arlafoods απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email dpo_hellas@arlafoods.com .

COOKIES

Η Arlafoods για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, υπό προϋποθέσεις δύναται να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies από την Arlafoods, δείτε την Πολιτική για τα cookies.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 2106475628

email contact@dpa.gr

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ARLA

Αν μας ακολουθείτε ή αλληλεπιδράτε με εμάς σε οποιαδήποτε από τις σελίδες μας, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram, κτλ., οι πληροφορίες που παρέχετε υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, όπως και στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Arlafoods αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση με την παρούσα ενημέρωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.