Mot en mer bærekraftig fremtid

Mot en mer bærekraftig fremtid

Gjøre karbonavtrykk til miljøhåndtrykk

Bærekraft fra gård til bord

Med Arla® Pro som partner kan du være trygg på at meieriproduktet som brukes til matlagingen din, er ansvarlig hentet. Bærekraft er kjernen i det vi gjør, og hver dag jobber vi hardt for å finne nye måter å redusere fotavtrykket vårt på fra gård til bord.

Bærekraftig emballasje

I tett samarbeid med kundene våre utvikler vi meieriemballasje som er fornybar, gjenbrukbar og designet for å minimere matsvinn. Målet vårt er at all produktemballasjen vår er 100% fornybar innen 2025.

Bærekraftig emballasje

Bærekraftig transport

Melk fra våre gårder og meierier fraktes med lastebiler. For å redusere utslippene optimaliserer vi hver rute og lærer opp sjåførene våre til å kjøre økonomisk. Før utkjøring kontrolleres hjulene på lastebilene for dekktrykk og maks belastning for å redusere drivstoffbruken. I Danmark er noen av våre lastebiler til og med drevet av biogass, og slipper ut mindre enn halvparten av CO2e fra vanlige lastebiler. Vi er også i gang med innkjøp av elektriske lastebiler. Dette er et initiativ som vi vil fortsette å utvide fremover.

Bærekraftig transport

Bærekraftig produksjon

Det krever energi å produsere meieriprodukter, men det er vårt ansvar å gjøre det på en mest mulig effektiv måte. Et av våre hovedfokusområder er å drive produksjon med fornybare energikilder som vind- og solkraft. Målet er at halvparten av energiforbruket til meieriene våre dekkes av fornybar energi. Vi har også inngått samarbeid med forskere for å finne effektive måter å gjenbruke biproduktene fra produksjonen til dyrefôr eller biogass.

Bærekraftig produksjon

Bærekraftig samarbeid

Å skape bærekraftige løsninger i nært samarbeid med deg og våre andre kunder er nøkkelen til å få reel effekt. Løsninger som gjør arbeidet på det profesjonelle kjøkkenet enklere, samtidig som du kan sette enda mer bærekraftige alternativer på menyen. Vi er i konstant dialog med kundene våre for å unngå overproduksjon, og vi er dedikerte til å dele vår kunnskap om hvordan vi kan minimere matsvinn.

Bærekraftig samarbeid

Bærekraftig gård

Arla eies av selve bøndene som leverer melken, og alle 9 900 av dem er med på å redusere karbonfotavtrykket vårt. Fra 1990-2015 har gårdene våre redusert CO2e-utslippene med 24% takket være blant annet datadrevne klimasjekker og ny teknologi. I dag er en stor andel av gårdene våre helt eller delvis drevet av fornybare energikilder, og vi støtter forskning på nye fôrtyper som kan redusere CO2e-utlippet fra kyr.

Bærekraftig gård
Våre bondeeiere
Hvert år kommer mer av energien vår fra fornybare kilder som vindturbiner, solcellepaneler og biogass
Våre totale CO2e-utslipp er omtrent 1/2 av det globale gjennomsnittet